Jak zmierzysz jakość swojego życia?

Jak zmierzysz jakość swojego życia?

Po czym poznasz, że żyjesz już spełnionym życiem jakiego pragniesz? Jakie kryteria oceny przyjmiesz? Co musiałoby się wydarzyć, w Twoim życiu, aby w Twojej ocenie było harmonijne i szczęśliwe? Dzięki klarownemu zdefiniowaniu takich...