Czy Twoje nawyki Ci służą?

Czy Twoje nawyki Ci służą?

Już Arystoteles powiedział, że „Jesteśmy tym, co robimy codziennie”. A Mike Murdock  stwierdził, że „Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz”. Nasze nawyki mają na nas ogromny wpływ....