Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies

Wersja z 13 lipca 2018

Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

§ 1

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.dorotastojek.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Strona). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych jest Dorota Stojek z siedzibą w Sosnowiec, 41-218 , Zielonogórska 27/15 (dalej także jako: ADO). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie www.dorotastojek.pl, jak również dane osobowe przekazywane przez użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego są przetwarzane przez Dorota Stojek w ramach strony internetowej www.dorotastojek.pl są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 4. Z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres biuro@dorotastojek.pl.  

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

§ 2

1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym. 3. Dane osobowe, które powierza Użytkownik przetwarzane są: 3.1.w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera; 3.2. w celu obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularzy elektronicznych; 3.3. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub realizacji składanych przez użytkownika zamówień; 3.4. w celu rozpatrywania złożonych przez użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy; 3.5. w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu przekazania takich informacji, tj. informacji o nowościach, ofercie, promocjach, aktualnościach 3.6. w celu zawarcia, wykonania i  rozliczenia umowy sprzedaży. 3.7. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa. 4. Użytkownik, który powierzył Administratorowi swoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo między innymi do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wystarczy, że Użytkownik skontaktuje się w tej sprawie pod adresem e-mail: biuro@dorotastojek.pl 5. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych: 5.1. W przypadku jeśli korzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową to udostępniamy Twoje dane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. 5.2 W przypadku jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, to udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu powyższe płatności w naszym sklepie. 6. Administrator informuje Użytkownika, iż powierza przetwarzanie danych osobowych: – Freshmail Sp. z o.o. , Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków – w celu korzystania z systemu mailowego  Freshmail służącego do wysyłania newslettera 7. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu. Oznacza to, lepsze dopasowanie do Twoich potrzeb, ponieważ jeśli zaznaczysz, iż np. jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu dbania o dobrostan, albo szkoleniem z zakresu psychobiologii, dostaniesz te informacje jako pierwszy i będziesz mógł zarezerwować miejsce.

Pliki cookies

§ 3

Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies: 1. Pliki niezbędne do działania serwisu, w tym sklepu internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie do sklepu internetowego, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów; 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie serwisu;. 3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu; 4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika; 5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. 6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację z serwisami społecznościowymi (m. in. Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin) z których korzysta użytkownik, z serwisem.

§ 4

1. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. 2. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika albo na każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” danej przeglądarki internetowej. 4. Pozostałe informacje techniczne: Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. 5. Administrator informuje użytkownika, iż stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony: – piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań  marketingowych – kod śledzenia Google Analitycs – w celu śledzenia statystyk strony.  

Postanowienia końcowe

§ 5

1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.dorotastojek.pl 2. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.