Psychogenealogia to dziedzina, która tłumaczy w jaki sposób to, co wydarzyło się w przeszłości w danym rodzie lub systemie może oddziaływać na życie jednostki dzisiaj. Pozwala się uwolnić, zrozumieć i odnaleźć siebie – żyć swoim życiem, świadomie podejmując decyzje, zamiast powielać nieświadomie wydarzenia z życia poprzednich pokoleń.

Wiedza z zakresu psychogenealogii pomaga odkryć przyczynę tego, co dzieje się aktualnie w życiu konkretnego człowieka. Zazwyczaj jest to podświadomy mechanizm, powtarzalne zachowania w relacjach, sabotowanie siebie w dążeniu do sukcesu, sytuacje zdrowotne. Każda rodzina ma swoje trudne, nieprzepracowane, trudne tematy i emocje.

 

Jakie mogą to być wydarzenia?

 

syndrom rocznicy – powtarzanie się istotnych zdarzeń, zarówno szczęśliwych, jak też trudnych w życiu danej rodziny w związku z konkretną datą w kalendarzu, albo w związku z innym kluczowym wydarzeniem (sianokosy, pierwszy dzień wakacji, imieniny cioci) dzieje się coś, co zazwyczaj jest przykre (związane z cierpieniem lub stratą). Syndrom rocznicy dotyczy także sytuacji, gdy dana osoba doświadcza tego samego co przodek, w wieku, w którym on był, gdy dana sytuacja się mu przytrafiła.

Psychoanalityczka i lekarka amerykańska Josephine Hilgard przeprowadziła badania nad syndromem rocznicy, które dowiodły, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest istotne statystycznie.

znaczenie imienia – czasami dziecko nosi imiona dziadków, rodziców, lub też zmarłego innego dziecka, co w dużym stopniu wpływa na życie tej osoby. Np. Van Gogh odkrył jako dziecko grób swojego nieżyjącego brata, którego imię nosił. Naznaczyło to jego całe życie traumą i poczuciem niezasługiwania na sukces, a za jego życia nie sprzedał się żaden z jego obrazów.

gorące kartofle, nieprzeżyta żałoba – jeśli w danym pokoleniu temat, sytuacja, trudne emocje nie zostaną uzdrowione w życiu konkretnej osoby, wówczas jak gorące kartofle zostają przekazane do innych pokoleń, po drodze parząc ręce tym, którzy je przerzucają. Dopiero poznanie danej sytuacji, uszanowanie historii rodowych, losu przodków, przepracowanie trudnych emocji sprawiają, że możemy uwolnić się i odtąd żyć swoim życiem.

Czasami w życiu kolejnych pokoleń ujawniają się sytuacje pozytywne, szczęśliwe, częściej jednak chodzi o takie, które wzbudzają cierpienie – trudne przeżycia i traumy przodków, nieodbyta żałoba. Dają one o sobie znać tym bardziej, im bardziej w poprzednich pokoleniach były ukrywane. Jak wspomina profesor Anne Anceline Schutzenberger – „To, co nie zostało przepracowane i przetrawione, a jedynie wyrażone w postaci niejasnych odczuć lub dolegliwości, bez udziału naszej woli, przechodzi do następnego pokolenia jako nieoswojona, niewidoczna część góry lodowej, która ma nad nami władzę.”

Bardzo często na początku trudno jest zobaczyć takie powtarzające się mechanizmy u siebie, niemniej jednak w miarę jak wzrasta świadomość jednostki, jak też wiedza na temat historii rodowych, które miały miejsce, możemy dostrzegać analogie w życiu poprzednich pokoleń i w naszym.

Kto miał wpływ na rozwój psychogenealogii?

 

Ogromny wkład w jej rozwój miała profesor psychologii  na uniwersytecie w Nicei i psychoterapeutka o międzynarodowej renomie, pani Anne Anceline Schutzenberger. Wkład w jej rozwój  miał także Alejandro  Jodorowsky.

W koncepcji transgenealogii te trudne traumy, cierpienia, które nie zostały w pełni przeżyte, domknięte, jak również niesprawiedliwości, które miały miejsce w rodzie, przejawiają się u kolejnych pokoleń w postaci cierpień, dolegliwości zdrowotnych,  strat finansowych.

Kolejną osobą jest Iwan Boszormenyi – Nagy, który jest twórca pojęcia „ukrytej rachunkowości rodzinnej”, a więc zasady wyrównania – jeśli w poprzednich pokoleniach ktoś się nieuczciwie wzbogacił, ktoś w kolejnym pokoleniu z niewiadomego powodu traci, ważne jest tutaj, że krzywdy i straty są wyrównane. Co ciekawe, podobne wnioski i zasady obserwujemy w Ustawieniach Systemowych Berta Hellingera.

Nieświadomość zbiorowa, pole morfogenetyczne, fizyka kwantowa, epigenetyka

 

Jung wprowadził pojęcie nieświadomości zbiorowej, z kolei Moreno – pojęcie współświadomości i współpodświadomości rodzinnej i grupowej. Z kolei znany biolog Rupert Sheldrake mówi, iż jesteśmy wszyscy zanurzeni w polu morfogenetycznym. Spotykając się z innymi osobami, możemy intuicyjnie wyczuć ich emocje, a wchodząc do pokoju, w którym przed chwilą była kłótnia, możemy wyczuć napiętą, gęstą atmosferę.

Oczywiście na to nakłada się powszechna już w wielu kręgach wiedza, iż wszyscy jesteśmy połączeni w ujęciu fizyki kwantowej, a także badania z zakresu epigenetyki, które dowodzą, że dziedziczymy poprzez pamięć komórkową emocje naszych przodków – z pokolenia na pokolenie. Często – z uwagi na uwarunkowania historyczne – historie wojenne i płynące z nich traumy, cierpienie – są to trudne emocje. W niektórych przypadkach (nie zawsze), mogą one aktywować się w ciele przedstawicieli kolejnych pokoleń.

 

Efekt zadań niedokończonych Blumy Zeigarnik

 

Bluma Zeigarnik była radziecką psycholog i psychiatrą, która pracowała nad efektem zadań niedokończonych. Wynika z niego, iż o wiele bardziej pamiętamy zadania, projekty, które nie zostały domknięte, dokończone. Co tłumaczy jak wiele energii zabierają nam dane komuś obietnice, niedokończone projekty, które się ciągną i działają jak wyrzut sumienia.

W podobny sposób procesy, sytuacje niedokończone w poprzednich pokoleniach wpływają na następne – dopóki ktoś nie przerwie cyklu i poprzez pracę nad sobą – uwolni siebie i kolejne pokolenia bez przymusu powtarzania określonych sytuacji. Odkrycie i odnalezienie związku między niedokończoną żałobą czy zadaniem z historii rodowej, a swoim stanem, umożliwia rozpoczęcie pracy nad swoimi problemami zdrowotnymi, obniżoną energią, trudnościami  w codziennym życiu. Jest momentem skupienia się na swojej teraźniejszości, aby wspierać siebie jak najlepiej i nareszcie żyć swoim życiem.

 

Psychogenealogia a sytuacje zawodowe

 

Psychogenealogia ma także znaczenie w odniesieniu do sytuacji zawodowej – nie jest przypadkiem to jaki wybieramy zawód, ani do jakiej organizacji trafiamy (o jakich charakterze i kulturze organizacyjnej, a także często branży). W ujęciu zarówno psychobiologii, psychogenealogii, jak też Ustawień Systemowych – przełożeni reprezentują rodziców. Zatem nieprzepracowane emocje związane z na przykład z autorytarnym rodzicem powielają się potem w sytuacji zawodowej, kiedy człowiek trafia na autorytarnego przełożonego. To nie jest przypadek. Z kolei przepracowując relacje z rodzicami, trafiasz podczas kariery zawodowej na innych przełożonych.

Czasami, aby zobaczyć analogię sytuacji rodowej do własnego  życia – np. ze ktoś nie pozwala sobie na sukces zawodowy, albo na to, aby mieć szczęśliwy związek, albo na to, aby dużo zarabiać – warto porozmawiać z terapeutą lub konsultantem psychobiologii. W miarę jak idziesz dalej w swojej rozwojowej drodze, niektóre analogie już możesz zauważyć samodzielnie – zazwyczaj przychodzą jak impuls, błysk, podczas którego uświadamiasz sobie, że dane emocje nie są twoje, że sytuacje życiowe jak odgrywasz – są podświadome, automatyczne, nie należą do ciebie.

 

Jakie korzyści możesz mieć w odkryciu i przepracowaniu programów rodowych, które przejawiają się w Twoim życiu?

 

Psychogenealogia może być częścią drogi rozwojowej, czasami jest jej pierwszym krokiem. W niektórych sytuacjach warto uzupełnić ją dłuższą pracą nad sobą, niekiedy terapią – każda historia i sytuacja jest indywidualna.

– możesz zrozumieć, a następnie przepracować,  trudne sytuacje, możesz uwolnić emocje, a także uruchomić swój potencjał w zakresie przezwyciężenia sytuacji, które jak wcześniej myślałeś/ myślałaś – rządzą Tobą.

– możesz uświadomić sobie podświadome mechanizmy, które mają wpływ na Twoje życie , a już samo to – jak pisał Jung – sprawia, że nieświadome przestaje rządzić Twoim życiem

– przestajesz myśleć, że życie Ci się przydarza, przepracowujesz trudne tematy i działasz inaczej

– w większym stopniu cieszysz się z życia

– transformujesz tematy, których dotyczy rodowy program – zdrowotne, finansowe, dotyczące relacji, związków, szeroko pojętego powodzenia w życiu

– dowiadujesz się więcej o życiu swojego rodu, nawet jeśli wcześniej było to trudne, lub nie miałeś odpowiednich informacji – w niektórych sytuacjach, mając do dyspozycji emocje – możemy pracować także nie znając historii rodowej

– w niektórych sytuacjach możesz poczuć dużą więź i wsparcie od poprzednich pokoleń. To wsparcie i Miłość – jak twierdzi Bert Hellinger – jest zawsze, jest my czasami jesteśmy tak pogrążeni w bólu i pamięci tego co trudne, że nie czujemy tego wsparcia. A przecież – jesteś największym sukcesem Twojego rodu.

– poznanie historii rodowych, a potem odnalezienie ewentualnych analogii do sytuacji rodowych w swoim życiu sprawia, że możesz rozpocząć lub pójść dalej w swojej rozwojowej podróży, gdzie każdy krok przybliża Cię do siebie. Do poznania siebie, a potem do miłości do siebie – co jest bezcenne. Już samo to wpływa na wszystkie aspekty Twojego życia – prywatne relacje, relacje zawodowe, zawodowy i finansowy sukces, to ze masz odwagę pójść za głosem serca, podejmować takie decyzje, które czujesz, a wymagają wyjścia spoza strefy komfortu. Miłość do siebie jest w tych wszystkich wyzwaniach kluczowa.

 

Możesz żyć swoim życiem

 

Tym, co jest ważne, jest fakt, że nie jesteś zdeterminowany, aby żyć nie swoim życiem. Wciąż masz możliwość przepracowania trudnych tematów, emocji, a potem, życia w uważności, podążania swoją drogą, w pełni, z nowa jakością – w relacjach, otwartością na sukces zawodowy, na zdrowie, na przepływ finansowy w swoim życiu.

Transgenealogia jest metodą, której można użyć do poznania siebie, zwiększenia poziomu samoświadomości, poczynić kroki ku uleczeniu w swoim sercu trudnych tematów rodzinnych, które mogą Cię dotyczyć. Dzięki poznaniu podświadomych rodowych programów możesz uwolnić się spod ich wpływu i wreszcie żyć swoim życiem, zadbać o siebie.

Więcej o tym, jak wpływają na nas historie rodowe napisałam w artykule: Zawsze chodzi o Miłość.

Jeśli chcesz wziąć udział w wyjątkowym, holistycznym, głęboko transformującym programie rozwojowym Otwórz się na swój potencjał. Od korzeni do skrzydeł, zapraszam Cię do zapisu na listę osób zainteresowanych.

Podziel się!