Wszystko jest właściwe.

Wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra.

Te słowa pierwszy raz usłyszałam na pierwszych warsztatach  ustawień systemowych wiele lat temu.

Na początku było mi je bardzo trudno zaakceptować – bo w sytuacji trudnej, kryzysowej, zazwyczaj zadajemy pytanie:

„Dlaczego to się przydarzyło”?

I „dlaczego to się przytrafiło właśnie mnie”?

Bardzo łatwo jest wejść w takim momencie w zachowania obwiniające cały świat i innych dookoła,  a sami oddajemy swoją moc na zewnątrz i nie przyjmujemy części lub całości odpowiedzialności za daną sytuację. Czasami jest ona od nas rzeczywiście niezależna, niemniej jednak po wielu latach pracy nad sobą i doświadczania wielu pięknych i trudnych sytuacji mam zaufanie, że wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra. Każdy kryzys i trudna sytuacja, które mam za sobą, służyły czemuś większemu i dobremu. Zarówno wzrastaniu na drodze rozwoju, jak też zmianie kierunku drogi, którą podążałam.

Kilka tygodni temu podczas praktyki medytacyjnej myślałam o wszystkich trudnych sytuacjach z przeszłości i o tym, jaką radę dałabym sobie wtedy. I byłyby to słowa: Zaufaj, wszystko dzieje się dla Twojego najwyższego dobra.

Wtedy, w przeszłości, zareagowałam bardzo proaktywnie, włożyłam ogromnie dużo pracy, aktywności i systematyczności w działania, okupione także dużą ilością stresu. Z perspektywy czasu wiem, że wszystko było potrzebne, gdyż inaczej nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Jednak to zaufanie, że wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra, wpłynęłoby znacząco na mój sposób przeżywania tej sytuacji w przeszłości i z pewnością zmniejszyłoby stres.

Teraz jestem świadoma że kryzysy przychodzą i odchodzą, jednak wiem też, że muszą się wydarzyć, byśmy zmobilizowali się, aby wykorzystać cały nasz potencjał i zrobili to, czego pragnie nasza dusza, czego pragniemy z głębi serca i do czego, jak czujemy – jesteśmy przeznaczeni.

Zatem, jeśli przeżywasz aktualnie trudne chwile, pamiętaj wtedy: Wszystko jest właściwe. Wszystko dzieje się dla Twojego najwyższego dobra.

Zapraszam Cię do lektury artykułu Odpuszczenie i zaufanie.

 

Podziel się!