Już Arystoteles powiedział, że „Jesteśmy tym, co robimy codziennie”. A Mike Murdock  stwierdził, że „Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz”.
Nasze nawyki mają na nas ogromny wpływ. Zarówno na jakość naszego życia, jak też na nasz rozwój.

Przykładowo nawyki żywieniowe, bądź dotyczące uprawiania sportu wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie. Efektów doświadczysz prędzej lub później, w zależności od tego jak zdrowe, lub jak bardzo niezdrowe produkty dostarczasz swojemu organizmowi czy ile dostarczasz mu ruchu.

Inne nawyki dotyczą tego, jak reagujemy na przeciwności lub wyzwania – szukamy słabych stron, narzekamy, lub znajdujemy korzyści i szanse dla siebie. Nasze nastawienie ma znaczący wpływ na efekty.

Możemy tez mieć nawykowe preferencje spędzania czasu, jaki mamy do dyspozycji. Czy powierzone Tobie zadania, lub takie, jakie sam przed sobą stawiasz- wykonujesz od razu, czy odkładasz je wielokrotnie i w końcu realizujesz je na ostatnią chwilę?

Jak nawykowo spędzasz wolny czas? Czy ten sposób spędzania czasu wolnego Ci służy? Twojemu zdrowiu? Jest spójny z Twoimi najważniejszymi wartościami? Niektóre decyzje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu podejmujemy świadomie, a niektóre nawykowo. W rezultacie tych nawykowych stajemy się osobą, która zazwyczaj spędza wolny czas przed telewizorem, albo osobą, która w wolnym czasie czyta, lub też osoba, która w swoim wolnym czasie podróżuje z najbliższymi i rozwija swoje pasje. Nasze nawyki w dużej mierze budują naszą tożsamość.

Które z Twoich nawyków Ci służą? Wypisz wszystkie.

A które nie są dla Ciebie dobre i chciałbyś je wyeliminować? Także je zidentyfikuj i wypisz.

Na jakie wspierające Cię nawyki chciałbyś zamienić te niekorzystne?

Dotychczasowy nawyk niekorzystny           chcę zamienić na wspierający

………………………………………………                     ……………………………………………..

………………………………………………                     ……………………………………………..

………………………………………………                     ……………………………………………..

………………………………………………                     ……………………………………………..

………………………………………………                     ……………………………………………..

Świetnie, pierwszy krok już wykonany 🙂

Żeby skutecznie zmienić nawyki, przede wszystkim trzeba znać ich specyfikę i poznać sposoby zmiany nawyków.

Zapraszam do lektury artykułu: Droga czy cel  

oraz artykułu: O czasie na odpoczynek i zabawę.

 

Podziel się!